Çatalköprü Cd. İnönü İş Merkezi No:39/405

Muratpaşa/Antalya

Geçici Vergi Nedir?
27 Şubat 2021

Geçici Vergi Nedir?

Geçici Vergi yani halk arasında söylendiği gibi Peşin Vergi, elde edilen kazançların önden tahsil edilmesi denmektedir. Gelir vergi ive kurumlar vergisi için tüm yılın hesaplamalarının yapılmasının beklenmesine gerek kalmaz. Üçer aylık dönemlerle elde edilen kazançlar için vergiler önden tahsil edilmektedir. Bu nedenle halk arasında peşin vergi olarak söylenir. Geçici vergi esasında kazancının üzerinden üçer aylık dönemlerle vergilerin sizden tahsil edilmesine denmektedir. Kısaca Parça Parça tahsil edilme söz konusudur. Gelir ve Kurumlar vergisi dışında kalan bir vergi ödemesi değildir. Hangi verginin mükellefiyseniz ödemeler ondan mahsup edilmektedir. Gelir vergisi mükellefi olanlar mart ayında gelir vergisi beyannamesinin vergilerini ödemektedir. Aynı zamanda Kurumlar vergisi mükellefleri takip eden yılın Nisan ayında vergileri öder. Geçici vergilerin oranları değişiklik gösterir. Buna göre Gelir vergisi mükellefleri için uygulanan vergi oranı %!5 olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra Kurumlar vergisi mükellefleri için uygulanan vergi oranı %22 olarak bilinmektedir. Üç aylık dönemlerde hesaplamalar yapılır ve geçici vergi tutarı beyannamelerden düşülür.

Geçici Vergi Hesaplama

Vergilerin beyan edilmesi gerekir. Geçici verginin beyan edilmesiyle birlikte çeşitli belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Kurumlar vergisi mükelleflerinin gelir tablosunu eklemesi gerekmektedir. Geçici verginin beyannameleri üç aylık hesap döneminin ardından ödenmektedir. Ocak, Şubat ve Mart dönemine ait olan geçici vergiler 14 mayısa kadar ödemesi için süre verilir. 17 mayısa kadarda ödenmesi gerekir. Geçici verginin hesaplanması için örnekler üzerinden gidilmesi daha doğru olabilir. Bu şekilde daha iyi anlamak mümkün olabilir.

Gelir Vergisi olan Alinin 2020 yılı içerisinde ettiği kartlar dönemlerle birlikte aşağıda belirtilmiştir;

  • Oca-Şubat-Mart dönemi için 1500 TL
  • Nisan-Mayıs-Haziran dönemi için 2000 TL
  • Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi için 1500 TL
  • Ekim-Kasım-Aralık dönemi için 2500 TL

Geçici vergi olmasaydı eğer Alinin elde ettiği kazanç üzerinden 1125 TL gelir vergisi ödenecekti. Ancak geçici vergi sayesinde Ali, 3 aylık her dönem için ayrı olarak kar beyan edecektir. Bu tutarları yıllık gelir vergisi beyanında direk olarak mahsup edebilecektir. Yani yılın ilk çeyreği için 225 TL ödenmesi gereken geçici gelir vergisi bulunuyor. Yılın ikinci çeyreği 300 TL ödenmesi gereken geçici gelir vergisi bulunuyor. Yılın üçüncü çeyreği içinse tekrar 225 TL ödenmesi gereken vergi bulunuyor. Ardından yılın son çeyreği 375 TL ödenmesi gereken geçici gelir vergisi bulunmaktadır.