Çatalköprü Cd. İnönü İş Merkezi No:39/405

Muratpaşa/Antalya

Genel
27 Şubat 2021
Geçici Vergi Nedir?

Geçici Vergi yani halk arasında söylendiği gibi Peşin Vergi, elde edilen kazançların önden tahsil edilmesi denmektedir. Gelir vergi ive kurumlar vergisi için tüm yılın hesaplamalarının yapılmasının beklenmesine gerek kalmaz. Üçer aylık dönemlerle elde edilen kazançlar için vergiler önden tahsil edilmektedir. Bu nedenle halk arasında peşin vergi olarak söylenir.[…]

Read More
15 Şubat 2021
Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır?

İşverenlerin ve çalışanlarının haklarını tam olarak alabilmesi için mesai ücretinin doğru bir şekilde hesaplanması gerekmektedir. İşyerinde tüm işler oldukça iyi gidiyor olabilir. Ancak bu işler arasında atlamamanız gereken unsurlar mevcuttur. 2021 yılında belirlenen mesai ücretlerini bilmeniz gerekmektedir. Mesai ücretinin hesaplanabilmesi için bu noktada bilgi sahibi olmak gerekir. 1[…]

Read More
15 Kasım 2020
İnternet Üzerinden Verilen Hizmetlerin Vergilendirilmesi Nasıl Olur?

Günümüzde internet üzerinden hizmet veren çok sayıda kişi bulunmaktadır. Bu noktada birçok kişi internette herhangi bir hizmet veriyor olabilir. Verilen hizmetler arasında örnek olarak takipçileriniz için bir hizmet alanı oluşturmuş olabilirsiniz. Youtube üzerinden bir gelir elde etme veya Blog üzerinden gelir elde etmek gibi işleri yapıyor olabilirsiniz. Bunun[…]

Read More
15 Kasım 2020
Damga Vergisi Nedir?

Damga vergisi, sözleşmelerden doğabilen ve devlet tarafından alınan bir vergi türüdür. Damga vergisi özellikle geçerli olan kağıtlardan alınan bir vergidir. Kişiler ve kurumlar arasında anlaşmalar olabiliyor. Bu anlaşmaların geçerliliğini belgeleyen kağıtlar içinse vergi alınmaktadır. Yapılan sözleşmeler kurumlar ve kişiler arasında değilse ve yalnızca kişiler varsa her iki taraf[…]

Read More
4 Kasım 2020
Gelir vergisi nedir? Nasıl Hesaplanır?

Gelir Vergisi Nedir? Gerçek kişilerin, hukuken hak edibilebilen ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüne gelir vergisi denir. Gerçek bir kişinin, bir takvim yılı içerisinde elde ettiği kazançlar ve iratların safi tutarı gelirdir. Gelirin unsurları nelerdir? Gelir Vergisi Kanunu’nda tanımlanan gelire giren kazanç ve iratlar;[…]

Read More
11 Temmuz 2020
Covid-19 Sürecinde Kısa Çalışma Nedir? Nasıl Alınır?

Covid-19 İşverenler Etkisi Korona virüsünün tüm dünyada etkisini göstermesiyle birlikte bu durum pek tabi ülkemizi de etkilemiş durumdadır. Durum böyle olunca özellikle işveren ve çalışanlar bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Birçok insan evden çalışmaya devam edebilse bile evden çalışan kişi sayısı bir hayli az durumdadır. Çalışmak için dışarı çıkması[…]

Read More
15 Mayıs 2020
E-Fatura Nedir? Kimler Kullanabilir?

Elektronik ortamda hazırlanan faturalara E-Fatura denir. E-Fatura kağıda basılmaz ve alıcılara e-posta yoluyla iletilmektedir. Günümüzde neredeyse her yerde E-Faturalar karşımıza çıkmaktadır. E-Fatura işlemlerinde telefon faturaları ve diğer faturalar elektronik ortamda bize bildirilir. E-Fatura’yı kullanıcısı olduğu veya aldığı hizmet sonucunda posta yoluyla fatura gönderilmesini isteyen herkes kullanabilir. Kurumsal olarak[…]

Read More
12 Mayıs 2020
E-İrsaliye Nedir?

Günümüz bilgi çağında yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde hayatımız biraz daha kolay bir hale gelmektedir. Teknolojik gelişmelerin neticesinde insanların işleri kolaylaşıyor ve her bakımdan avantajlı hale geliyor. Her belgenin bir elektronik versiyonu çıkmasıyla insanlar bu konuda büyük bir külfetten kurtulmuşlardır. E-Bildirge, E-Fatura, E-Beyanname gibi dijital ortamda insanların işini kolaylaştıran[…]

Read More
12 Mayıs 2020
E-Defter Nedir?

E-Defter, kanun olarak tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerinin elektronik ortamda tutulduğu bir sistemdir. Bu konuda maliyeye elektronik imzayla berat verilmektedir. E-Defterler .xml formatıyla hazırlanır. Bu hazırlama işlemi standart olarak bu uzantıyla yapılır. E-Defter uygulaması sayesinde daha düzenli bir denetim gerçekleşmektedir.  Denetimin daha düzenli bir şekilde olmasıyla[…]

Read More
10 Mayıs 2020
Limited Şirket Nedir?

Eğer günümüzde bir şirket kurmak istiyorsanız ilk duyulacak olan soru Limited mi? Anonim mi? Olacaktır. Limited şirket, bir veya daha çok kişi tarafından kurulan gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticaret unvanı adı altında kurul şirketlere denir. Limited şirketler, anonim şirketlere oranla daha kolay kurulur. Amacına göre kurulum işlemlerinde[…]

Read More
9 Mayıs 2020
Defter Beyan Sistemi ile İlgili Merak Edilenler

Defter Beyan Sistemi Nedir? Dijital ortamda defterlerin tutulmasını sağlayan sisteme defter beyan sistemi denir. E-Defter beyan sistemini kullanabilmek için serbest meslek çalışanı, işletme hesabına göre defter tutan mükellef, basit usulle bağlantısı olan kişiler defter beyan sistemini kullanabilmektedir. Bunun için defter beyan resmi sitesi kullanılmalıdır. E-Defter beyan sistemi sayesinde[…]

Read More
7 Mayıs 2020
Anonim Şirket Nedir?

Anonim Şirket Nedir? Tüm sermaye şirketleri 2 kategori altında kurulur. Bunlardan biri Limited diğeriyse Anonim şirkettir. Anonim şirketin kısa olarak tanımı yapılacak olunursa Limited şirketlere göre daha büyük işler için kurulan, ekonomik olarak faaliyette bulunma izni olan, yönetim kurulu bulunan ve halka açılabilen bir şirket türüdür. Yaygın olarak[…]

Read More