Çatalköprü Cd. İnönü İş Merkezi No:39/405

Muratpaşa/Antalya

Gelir vergisi nedir? Nasıl Hesaplanır?
4 Kasım 2020

Gelir vergisi nedir? Nasıl Hesaplanır?

Gelir Vergisi Nedir?

Gerçek kişilerin, hukuken hak edibilebilen ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüne gelir vergisi denir. Gerçek bir kişinin, bir takvim yılı içerisinde elde ettiği kazançlar ve iratların safi tutarı gelirdir.

Gelirin unsurları nelerdir?

Gelir Vergisi Kanunu’nda tanımlanan gelire giren kazanç ve iratlar;

  • Ticari Kazanç,
  • Zirai Kazanç,
  • Serbest Meslek Kazançları
  • Ücretler,
  • Menkul Sermaye İratları,
  • Gayrimenkul Sermaye İratları,
  • Diğer Kazanç ve İratlar.

İrat, TDK’ya göre gelir getiren mülk anlamındadır.

Kimler Gelir Vergisi Öder?

Gelir vergisinde mükellefiyet Tam Mükellef ve Dar Mükellef olmak üzere 2’ye ayrılır. Tam mükellef sınıfına giren vatandaşlar Türkiye içinde ve dışında bulunan gelir ve iratlarının tamamı üzerinden vergilendirilmektedir.

Gelir Vergisine Göre Tam Mükellef;

  • Türkiye’de ikamet eden ve ikametgahı bulunanlar,
  • Bir takvim yılı içerisinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar,
  • Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese,teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları.

Gelir Vergisine Göre Dar Mükellef;

Türkiye’de yerleşmemiş olan gerçek kişiler dar mükellef sınıfına girer. Yalnızca Türkiye’de elde ettikleri kazançlar ve iratlar üzerinden vergilendirilir.

Gelir vergisi ne zaman ödenir?

Gelir Vergisi iki taksit halinde ödenmektedir. Gelir basit usulde tespit edilen kazançlardan oluşmuyorsa ilk taksiti mart ayının sonuna kadar, ikinci taksit ise temmuz ayının sonuna kadar ödenir.

Gelir yalnızca basit usulde tespit edilmiş olan kazançlardan oluşuyorsa ilk taksit şubat ayının sonuna kadar, ikinci taksit ise haziran ayının sonuna kadar ödenmektedir.

Gelir vergisi ödemeleri, mükelleflerin ikametgahlarının bulunduğu, iş yerlerinin bağlı olduğu vergi dairesi ya da bankalar aracılığıyla yapılabilir.

Gelir Vergisi Tarifesi ve Gelir Vergisi Oranları Nedir?

MİKTARVERGİ ORANI
22.000 TL’ye kadar%15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası%20
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası%27
600.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 27.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası%35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası%40
**Gelir Vergisi Oranları 2020 Yılına Aittir.

Yorum Yapın