Çatalköprü Cd. İnönü İş Merkezi No:39/405

Muratpaşa/Antalya

Limited Şirket Nedir?
10 Mayıs 2020

Limited Şirket Nedir?

Eğer günümüzde bir şirket kurmak istiyorsanız ilk duyulacak olan soru Limited mi? Anonim mi? Olacaktır. Limited şirket, bir veya daha çok kişi tarafından kurulan gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticaret unvanı adı altında kurul şirketlere denir. Limited şirketler, anonim şirketlere oranla daha kolay kurulur. Amacına göre kurulum işlemlerinde herhangi bir sınırı bulunmamaktadır. Limited şirketler, kanunlara uygun olarak ve sermayenin tamamını ödemeyi kabul ettiği, noter tarafından onaylanan işlemlerle birlikte kurulur. Limited şirketin tüzel kişiliği kazanması halinde 30 gün içerisinde ticaret sicil gazetesinde ilanıyla tescil olunur.

Limited Şirket Özellikleri

Limited şirketin birçok özelliği bulunur. Bu özellikler şu şekildedir;

 • Limited şirketler en az 1 kişi ile kurulur. En fazlaysa 50 gerçek veya tüzel kişi ile birlikte kurulabilir.
 • Limited şirketlerin kurulumu için en az 10.000 lira gerekir.
 • Sermayede paylar ortaklık hakkını göstermek için bölünmelidir. Paylar 25 ve katları olarak bölünebilir.
 • Tüm ortakların sorumlulukları sermayelerine göre belirlenir. Ortakların borçları olması halinde sorumlulukları bulunur.
 • İtibar veya emekler şirket içerisinde sermaye olarak bulunamaz.
 • Paylar veya karlar ortakların haklarına göre dağıtılır.
 • Hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur.

Limited Şirketi Sözleşmesi

Limited şirketi sözleşmesinde bulunması gereken bazı unsurlar yer alır. Bu unsurlar;

 • Ticaret unvanı ve merkezin olduğu yer
 • Konu
 • Pay sayıları, imtiyaz
 • Müdürün kimlik bilgisi ve unvanı
 • Yapılacak olan tüm ilanların şekli sözleşmede belirtilmelidir.

Limited Şirket Organları

Limited şirketlerin kanun olarak zorunlu bulunması gereken 2 organı vardır. Bunlardan ilki Genel kurul organıdır.

Genel Kurul Organı

Genel kurullar hesap dönemi sona erdikten sonra 3 ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Genel kurulun yapılacağı tarihten 15 gün önce genel kurula çağırma işlemleri yapılmalıdır. Genel kurulun yetkileri;

 • Ortağı şirketten çıkarma
 • Pay devirlerinin onayı
 • Sözleşmenin değişimi
 • Müdürlerin görevden alınması, ücretlerin değişimi
 • Yıllık faaliyet raporlarının onayı
 • Kararlar, oy çoğunluğu ile alınır.

Limited şirketin ikinci organıysa müdürlerdir.

 • Buna göre yönetim, bir ortağa veya birkaç ortağa verilebilir.
 • Şirket içerisinde birden fazla müdür varsa bu müdürler arasında müdürler kurulu başkanı belirlenir.
 • Müdürlerin sorumluluklarından şirket sorumludur.

Limited Şirketlerin Sona Ermesi için Gerekenler

Bir Limited şirketin sona ermesi için gerekenler;

 • İflas
 • Kanunlar
 • Şirket sözleşmesinin sona ermesi
 • Genel kurulun kararı
 • Organların uzun süre olmaması
 • Mahkeme kararı

Limited Şirket Kurmak için Gereken Belgeler

 • Dilekçe
 • Kuruluş Bildirimi Formu
 • Noter Tasdikli Sözleşme
 • İkametgah Belgesi
 • Oda Kayıt Beyannamesi
 • Sermaye Dekontu
 • Kira Kontratı

Bir Limited şirketini kurabilmek için öncelikle ticaret unvanını belirlenmesi gerekir. Ardından şahıslar unvanının altına attıkları imza sonucunda notere tasdik ettirmeleri gerekir. Ardından ticaret sicil gazetesinde yayınlanması gerekir. Bunun için işletmenin tescil edildiğini göstermek gerekmektedir. Limited şirketi kurabilmek için belirlenen sermayenin herhangi bir standardı yoktur. Ancak en az 10.000 lira gerekir.

Yorum Yapın