Çatalköprü Cd. İnönü İş Merkezi No:39/405

Muratpaşa/Antalya

2020 Genç Girişimci Teşvik ve Muafiyetleri
4 Mayıs 2020

2020 Genç Girişimci Teşvik ve Muafiyetleri

2020 Genç Girişimci Teşvik ve Muafiyetleri

Genç girişimci kişilere üç yıl süreyle vergi teşviki verilmektedir. 12 ay süreyle prim teşviki uygulanmaktadır. 2020 yılı içerisinde kendi işini kuran girişimciler bu yıl 28 bin liraya kadar teşvik primi alabilecektir. Kendi işini kuran girişimciler için 2016 yılından itibaren vergi ve prim teşviki uygulanmaktadır. Prim teşvikleri 2018 yılında başlamıştır. Genç girişimciler için asgari ücretin yaklaşık %34,5 oranında sigorta primlerini 12 ay boyunca hazine karşılamaktadır. 2020 yılı içerisinde 1015,33 liraya denk gelmektedir. 12 ay boyunca uygulanacak olan prim teşviki 12 bin 184 liraya ulaşmış olacaktır. Genç girişimcilerin 3 yıl boyunca yıllık 75 bin liraya varan kazanlarından vergi alınmamaktadır. Bu anlamda gençler için büyük bir fırsat kapısı açılmış durumdadır. 2020 yılı içerisinde vergiler üzerinden elde edilen avantajlar yaklaşık 15 bin 720 liraya ulaşmaktadır. Bu yıl içerisinde iş kuran genç girişimciler 2021 ve 2022 yılları içerisinde 75 bin liraya kadar olan kazançları için vergi matrahından indirme işlemi uygulanacaktır.

Genç Girişimcilere Vergi ve Prim Teşvikleri

Genç girişimciler için sağlanan vergi ve primler için teşvikten yararlanabilmek için bazı şartları karşılamak gerekmektedir. Bu şartlar;

  • 18-29 yaş arasında olmak
  • Ticari, Zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle ilk kez gelir vergisi mükellefi olmak gerekmektedir.
  • Faaliyete başlanan tarihte 29 yaşında olmamak gerekir.

29 yaşını doldurmaya bir ay kalana olan kişiler kendi işini kurduktan sonra 3 yıl boyunca teşvikten yararlanabilir. 75 bin liraya kadar olan kazançlarda ticari, zirai ve mesleki kazanç durumları dikkate alınmaktadır. Ayrıca girişimcilerin kira, menkul kıymet veya ücret gelirleri gibi beyana tabi olan başka gelir kalemleri mevcutsa bu konuda 75 bin liralık kazançlar içerisinde dikkate alınmamaktadır. Bir yıllık dönem içerisinde teşvik tutarının altında bir gelir elde edildiği zaman yararlanamayan tutarlar bir sonraki seneye devretmez. Genç girişimciler için adi ortaklık veya şahıs şirketleri adına faaliyete başlandığı zaman tüm ortakları için gerekli koşulların mutlaka taşınması gerekmektedir. Aynı zamanda vergilerden ve primlerin teşvikinden ayrı olarak yararlanabilmektedir. Ortaklar arasında herhangi bir şartı yerine getiremeyen bir kişi olursa teşvikten yararlanılamaz.

Yeni İş Kuranların Yararlanabilme Durumu

Genç girişimciler teşviklerden bir defa olmak üzere yararlanabilir. Bu nedenle teşvik alınan olan faaliyetten ayrılması durumunda üç yıl içerisinde tekrar bir faaliyetin içine başvurulduğunda bu teşvik hakkı kaybolmaktadır. Teşvikten yararlanmak için ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti olması gerekmektedir.

Hali Hazırda Olan İşlere Ortak Olan Gençler

Hali hazırda yürütülen ve bir işletmeye ortak olmak isteyen bir kişi teşviklerden yararlanamaz. Daha önce kurulan bir işletmeyi devralabilmek mümkündür. Devralınan işletmedeki daha önce yürüten kişiyle akraba olunmaması gerekir. Ölen akrabanın işin devralan bir kişi teşvikten yararlanabilir. Bunun için herhangi bir engel bulunmaz.

Yorum Yapın