Çatalköprü Cd. İnönü İş Merkezi No:39/405

Muratpaşa/Antalya

Anonim Şirket Nedir?
7 Mayıs 2020

Anonim Şirket Nedir?

Anonim Şirket Nedir?

Tüm sermaye şirketleri 2 kategori altında kurulur. Bunlardan biri Limited diğeriyse Anonim şirkettir. Anonim şirketin kısa olarak tanımı yapılacak olunursa Limited şirketlere göre daha büyük işler için kurulan, ekonomik olarak faaliyette bulunma izni olan, yönetim kurulu bulunan ve halka açılabilen bir şirket türüdür. Yaygın olarak kullanılır ve genellikle markaların sonunda A.Ş. şeklinde bulunur. Anonim şirketlerinin yasal olarak sınırları bulunur. Şirketin yasal hakları ticaret kanunu içerisinde belirtilmiştir.

Anonim Şirketin Özellikleri

Anonim şirketi kurulurken gerekli faaliyet alanının sözleşme içerisinde belirtilmesi gereklidir. Ayrıca Limited şirkette olduğu gibi Anonim şirkette de ticaret unvanları, ticaret sicilinde tescil edilmesi gerekmektedir. Ticaret unvanları, işletmenin ilgilendiği iş koluyla bağlantılı olmalıdır. Anonim şirketlerinin kuruluş işlemlerinde Türk Ticaret Kanununda kapsamında belirtilmiştir. Günümüzde bir kişi anonim şirketini kurmak istiyorsa bu işlemi tek başına yapabilir. Her şirketin kendine göre sermayesi bulunur. Limited şirketlerde bu tutar en az 10 bin lira olarak biliniyor. Anonim şirketlerde daha büyük ölçekli bir iş olduğu için bu konuda en az 50 bin lira olması gerekmektedir. Sermaye konusunda kurumlar vergisine tabi olduğu için anonim şirketinin kendisi bu konuda muhatap olmalıdır. Şirketin tüm ortakları borçlarına oranla sorumludur.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirketler, gümrük ve ticaret bakanlığı tarafından verilen izinle kurulur. Şirket kurulduktan sonra 30 gün içerisinde şirketin tescili için Ticaret Sicili Gazetesinde ilan verilmelidir. Kurulacak olan anonim şirketinin unvanı sözleşmede yazmalıdır. Sözleşme içerisinde ortakların kimler olduğu ve hisse tutarları mutlaka belirtilmelidir. Şirketin yürütüldüğü ve merkez adresinin neresi olduğu belirlenmelidir. Şirketinin genel müdürünün kim olduğu mutlaka belirlenmelidir. Şirketin sermayesinin yatırılmadan önce yüzde kaçının peşin ve yüzde kaçının ne zaman ödeneceği mutlaka belirlenmelidir. Anonim şirketlerin içerisinde bulunan sermaye çok önemlidir. Şirket sermayesi, şirketin yeterli geliri elde edilene kadar ayakta tutmasını sağlayacak olan paradır. Kısaca ticaret sicil gazetesinde tescil edildikten sonra şirket tüzel kişiliğini almaya hak kazanır. Tescilin yapıldığı gün, defterlerin noterde tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

Anonim Şirket ve Limited Şirket Farkları

Anonim ve Limited şirketinin arasında pek çok fark bulunur. Bu farklardan bazıları;

  • Hisse devirleri anonim şirketlerin içerisinde daha kolay işler. Yasal prosedürler daha kolay halledilir. Limited şirketlerde hisse devirleri daha uzun solukludur.
  • Limited şirketler menkul kıymet çıkaramaz ancak Anonim şirketler menkul kıymet çıkarabilir ve halka açılabilir.

Anonim şirketlerinin faaliyetlerde bulunabilmesi anonim şirket olması zorunludur. Örnek verilecek olunursa bankacılık veya sigortacılık alanında verilen hizmetlerde sonlarında A.Ş. görülür. Bu durum mecburiyetten kaynaklanmaktadır. Anonim şirketler, birden fazla ortaklarla birlikte kurulabilir. Şirket kurulurken belirlenen sayının %25’i tescilden hemen önce yatırılması gerekmektedir. Kalan sermaye ise şirket kurulduktan sonra 24 ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

 

Antalya Anonim Şirket Kuruluş işlemleri için bizimle iletişime geçerek kolaylıkla işletme kuruluşunu tamamlayabilirsiniz.

Yorum Yapın