Çatalköprü Cd. İnönü İş Merkezi No:39/405

Muratpaşa/Antalya

E-İrsaliye Nedir?
12 Mayıs 2020

E-İrsaliye Nedir?

Günümüz bilgi çağında yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde hayatımız biraz daha kolay bir hale gelmektedir. Teknolojik gelişmelerin neticesinde insanların işleri kolaylaşıyor ve her bakımdan avantajlı hale geliyor. Her belgenin bir elektronik versiyonu çıkmasıyla insanlar bu konuda büyük bir külfetten kurtulmuşlardır. E-Bildirge, E-Fatura, E-Beyanname gibi dijital ortamda insanların işini kolaylaştıran sistemlerden sonra birde E-İrsaliye insanların hayatına girmiştir. E-İrsaliye, kağıt üzerinde gerçekleşen sevk irsaliyesi belgesinin dijital versiyonudur. E-İrsaliye sistemi sayesinde elektronik ortamda belgeler korunup saklanabilmektedir. Bu anlamda resmi bir elektronik belge özelliğini taşır. E-İrsaliye çıktığı andan itibaren yeni bir belgenin çıktığı asla düşünülmemelidir. Sevk irsaliyesi hali hazırda bulunan bir belgedir. Bu belgenin dijital versiyonudur. E-İrsaliye ile sevk irsaliyesi aynı hukuki niteliklere sahip belgelerdir. Bu belgeler içerisinde plaka bilgileri ve kimlik bilgileri yer alabilir. E-İrsaliye sistemi sayesinde alıcılar ilgili hizmeti aldıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı resmi sitesi üzerinden dönüş yapabilir ve malların kabulünü verebilir.

E-İrsaliye Uygulaması

E-İrsaliye hizmeti Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergi Usul Kanununa göre yürürlüğe girmiş olan bir sistemdir. Bu sistemde bulundurulması gereken bazı zorunlu bilgiler vardır. Bu bilgiler;

  • Düzenleyen şirketin bilgileri
  • E-İrsaliyenin düzenlenme tarihi ve belge numaraları
  • E-İrsaliyenin yönlendirme yapılacağı alıcı bilgileri
  • Taşınan malların miktarı
  • Sevk tarihi ve zamanı belirli bir şekilde bilgisi bulunmalıdır.

E-İrsaliye kullanıcıları, şirketin dijital belge üzerindeki zorunlu bilgilere kendi ilave ihtiyaçları için farklı bilgileri bulundurabilir. Düzenlenecek olan E-İrsaliyelerde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri üzerinden doğrulama, sorgulama ve görüntülenme işlemleri yapılmalıdır. Bu işlemlerin yapılabilmesi için belgelerin üzerinde kare kod özelliğinin bulunması zorunludur. Kare kodu bulunmayan herhangi bir belgenin resmiyeti veya güvenilirliği sorgulanabilir. Bu nedenle kare kod özelliğine dikkat etmek gerekir.

E-İrsaliye Kullanma Zorunluluğu

E-İrsaliye işlemlerinde malların sevk işleminden önce düzenlenmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi içerisinden alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi gerekir. E-İrsaliye uygulaması üzerinden alıcısına iletilmeyen belgeler geçerli olmamaktadır. Malların sevk işlemi sırasında araç içerisinde E-İrsaliyenin örnek bir çıktısının bulunması zorunludur. Bu örnek bir belge olduğu için üzerinde bir imza veya kaşe bulunması gerekmez. Gelir idaresi başkanlığı tarafından kullanım konusunda bir tebliğ yayımlanmıştır. Buna göre 10 milyon lira üzerinde brüt satış hasılatı elde eden şirketler E-Fatura ve E-Arşiv faturaya geçmek durumundadır.

E-İrsaliye Yararlanma

E-İrsaliye hizmetinden yararlanmak oldukça basittir. Bunun için E-Fatura sistemine kayıtlı olan kullanıcılar E-İrsaliye hizmetine katılabilir. Bunun için birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden ilki Gelir İdaresi Başkanlığı portal ile yapılan işlemlerdir. E-İrsaliye uygulaması için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan portal üzerinde uygulamaya geçiş yapılabilir. Bunun için GİB portal sistemine giriş yapmak yeterlidir. E-irsaliye yöntemlerinden ikincisiyse Bilgi işlem sistemleridir.  Gelir İdaresi Başkanlığı sistemiyle entegre olabilen bir yöntemdir.

Yorum Yapın