Çatalköprü Cd. İnönü İş Merkezi No:39/405

Muratpaşa/Antalya

Mali Müşavir Kimdir? Ne İş Yapar?
3 Nisan 2020

Mali Müşavir Kimdir? Ne İş Yapar?

Mali Müşavir Nedir?

En basit anlamıyla, devlet tarafından 3568 sayılı meslek kanununa göre defter tutmak ve beyanname vermek için bazı alanlarda yetkilendirilen bir meslek grubudur. Mali müşavirlik için; eğitim, staj ve sınav süreleri dikkate alındığınad ortalama 8 yıl sonunda mali müşavir olunur.

Nasıl Malı Müşavir Olunur?

Mali müşavir olmak için; hukuk, maliye, işletme, iktisat, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler alanlarından en az lisans mezunu olmak ve mesleki yeterlilik sınavını kazanıp 3 yıl staj yapmak gerekmektedir. Yüksek lisans mezunları için yapılması gereken staj süresi 2 yıldır. Mali müşavirlik stajına başlamak için, staj başlatma sınavı gerekmektedir. Staj sonunda tekrar girilen sınavda başarılı olunması halinde mali müşavirlik ruhsatı almaya hak kazanılmaktadır.

Ruhsat alan mali müşavirler, bölgelerinde bulunan meslek odalarına ve TÜRMOB’a kayıtlı olarak görev yapar. Mali müşavirlk ruhsatını alanlar, ister kendi mali müşavirlik bürosunu açabilir, bağımlı olarak şirketlerde imza yetkilerini kullanarak veya kullanmadan çalışarak mesleklerini icra edebilirler. Ayrıca denetim şirketlerinde vergi denetçisi veya bağımsız denetçi olarak da görev alabilirler. Kendi bürosunu açmak isteyen mali müşavirlerin bağlı oldukları mali müşavirler orasından tescil belgesi almalıdır.

Yeminli Mali Müşavir Kime Denir?

3568 sayılı kanunun 2.maddesinin b fıkrasına göre gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin muhasebe işlemlerini kuran, mali mevzuat, finans ve muhasebe konularında destek veren; belgeye dayalı inceleme ve denetim yapan, beyanname ve mali tablo konularında destek olan; yine bu işletmelerin tasdik işlemlerini yapan kişilere yeminli mali müşavir denir.

Mali Müşavirlerin Görevleri Nelerdir?

 • Şirketlerle ilgili Ticaret Odası, Vergi Dairesi ve SGK ile ilgili işlemlerini takip etmek.
 • Yeni kurulan ve kurulu olan işletmelerde muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek.
 • Mükellefi olan işletmelerden gelir ve gider faturalarını toplayıp muhasebe programları veya elektronik defterlere işlemek.
 • Ay sonunda bordro hazırlayıp mükelleflere göndermek.
 • İşletmelere ait girdiği kayıtlara göre; bilanço ve gelir tablosu gibi mali tablolar hazırlamak.
 • Aylık, 3 aylık ve yıllık vergi beyannamelerini hazırlamak, elektronik ortamda onaylayıp tahakkuk fişlerini almak.
 • Tahakkuk fişlerini mükellefe gönderip verginin ödenmesini sağlamak.
 • SGK işe giriş, işten çıkış ve aylık hizmet bildirgesi gibi işlemleri hazırlayıp onaylamak.
 • Onaylanan bildirgelere ait tahakkuk fişlerini mükellefe iletip SGK ödemelerinin yapılmasını sağlamak.
 • Mükelleflere muhasebe ve vergi konularında danışmanlık sağlamak.
 • Sermaye arttırım ve KDV iadesi gibi çeşitli özel amaçlı tespit raporları yazmak.
 • İşletme kuruluş, birleşme, devir, tasfiye ve bölünme gibi işlemlerde mükellefe yardımcı olmak.

Yorum Yapın